DENİZCİLİK KÖŞESİ...

Yelken

Optimistin Tanıtımı

Optimist, denizlerimizde gördüğümüz diğer teknelerden farklı bir görüntüdedir. Önü diğer tekneler gibi bodoslamada bitmeyip baş ayna ile bitmektedir. Arka tarafında bulunan benzerine de kıç ayna denir. Teknenin yanlarına borda , önüne baş veya pruva, arkasına kıç veya pupa adı verilir. Aynaların bordalarla yaptığı köşelere ise omuzluk adı verilir. İskele teknenin sol tarafına denir. Uluslararası rengi kırmızıdır. Teknenin sağ tarafına sancak denip, uluslararası rengi ise yeşildir. Omurga hattı teknenin omurga doğrultusunda olup, kemere hattı buna dik olan hattır. Omurga hattına pupa - pruva hattı da denir.

 

 

Rüzgar Ve Seyir Bilgisi

Teknemizin suda yol almasına Seyir Halinde olmak denir. Yelkenli bir tekne seyir halinde iken yelkenine vuran rüzgarın kuvvetinden yararlanır. Rüzgar, teknenin neresine vurursa vursun yelken daima omurga hattının bir yanında bulunur. Teknemizin yanlarının İskele ve Sancak adı aldığını tekne tanıtımında öğrenmiştik. Bir yelkenli teknenin rüzgarı almış olduğu tarafa Borda yerine Kontra adı vermemiz gerekir. Örneğin, Sancak Kontra, İskele Kontra gibi. Yanda rüzgarı İskele bordasından alan bir optimist görülüyor ve yelkeni sancak tarafında bulunuyor. Rüzgarın Geldiği taraf Rüzgar Üstü, Gittiği taraf ise Rüzgar Altı 'dır.

 

 

Bir yelkenlinin yapmış olduğu seyir, rüzgarın tekneye varış açısına göre birtakım isimler alır.

 

Apaz: Rüzgarı yandan alan bir tekne apaz seyirdedir. Apaz seyir, Dar Apaz, Apaz, Geniş Apaz olarak üçe ayrılır (şekilde görüldüğü gibi sarı, yeşil ve mavi renkler). Yelkenli bir tekne için en süratli seyir bu seyirdir.

 

Bocalama: Teknemizin baş aynası rüzgarın esmiş olduğu yöne doğru olduğundan, yelkenlerimiz rüzgarla dolamamıştır. Bu yüzden teknemizi hareket edene kadar durdurmuş oluruz. Yarış öncesi start verilmeden önce yerimizi bu şekilde de koruyabiliriz.

 

Borina: Yelkenli teknemizin rüzgara en yakın seyri budur. Rüzgar üstündeki bir seyire ulaşmak için Borina Seyri yapılır. En az bir kere teknemizin kontra değiştirerek zigzag bir rota takip etmesine Volta Seyri denir. Borina Seyrinde genelde birkaç zigzag rota takip edilip, teknemizin rüzgara mümkün olduğu kadar yakın olması için, iskotanın boşunun alınması, sürmemizin tamamen inik olması gerekmektedir. Apaz seyire göre daha zor bir seyirdir ve dikkat ister.

 

Pupa: Rüzgarı ya tamamen, ya da birkaç derece teknenin arkasından (kıçtan) almış olduğumuz bir seyir türüdür. Yani rüzgar teknemizin kıç aynasına doğru esmektedir. Bu seyirde sürmemiz ya tamamen ya da çok azı suda kalacak şekilde olmalıdır. Bu seyir zor ve tehlikeli bir seyirdir. Bu seyirde rüzgarı iğnecikten almamaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Seyis Kuralları

Bu kurallar karadaki trafik kuralları gibi denizde karşılaşan tekneler arasında uygulanır. Bunların amacı teknelerin birbiri ile çatışmalarını önlemektir. Bu yüzden kuralların belirtmiş olduğu işlemler tekneler birbirine uzakken uygulanmalı ve yol hakkı olana yol verilmelidir.

 

Birbirini gören teknelerin uygulayacağı kurallar şunlardır:

 

Tekneler rüzgarı değişik taraftan kullanıyorsa, rüzgarı iskele tarafında bulunduran tekne diğerine yol verir.

 

 

 

 

Tekneler rüzgarı değişik taraftan kullanıyorsa, rüzgarı iskele tarafında bulunduran tekne diğerine yol verir.

 

 

Rüzgarı iskeleden kullanan tekne rüzgar üzerinde bir teknenin rüzgarı nereden aldığı konusunda şüphe duyarsa, gördüğü teknenin yolundan çıkar.

 

 

 

Motorlu tekneler yelkenli teknelere yol vermek zorundadır.