DENİZCİLİK KÖŞESİ...

2019 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi

Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

 

TEKNE BOYU

HARÇ TUTARI

5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan

575,90 TL

9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan

1.152,40 TL

12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan

2.305,20 TL

20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan

4.610,90 TL

30 metre ve üzerinde olanlardan alınır.

9.222,50 TL


Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.